Tổng giải thưởng :

500.000.000

360mobi Championship Series

Hình thức: Offline, Online

Thời gian diễn ra: T12/2018 & T1/2019

Chi Tiết & Đăng Ký
Top